TOMASZ PRZYBECKI
26-09-2013

Zagospodarowanie przestrzenne – wygrana przed Sądem Apelacyjnym

Dzisiaj zapadł korzystny wyrok w sprawie klientki kancelarii przeciwko jednej z podpoznańskich gmin w sprawie o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko powódki, że dla ustalenia czy doszło do zmiany sposobu korzystania z nieruchomości nie ma znaczenia faktyczna możliwość zabudowy działki, ale sama jej zmiana przeznaczenia. Ponadto potwierdzony został pogląd, że możliwe jest dochodzenie

roszczeń z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tylko co do jednej z kilku działek wpisanych do księgi wieczystej oraz że roszczenia tego typu mogą być przedmiotem przelewu.