Tomasz Przybecki
15-12-2012

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna dla dewelopera

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie poznańskiego dewelopera przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na rewitalizacji i rozbudowie budynku mieszkalnego.

Jednym z kluczowych zagadnień była określenie zasad ustalania przez organ administracji urbanistycznej dopuszczalnego procentu zabudowy działki, a w szczególności czy parametr

musi być zawsze pochodną średniego procentu w obszarze analizowanym, czy też możliwe jest jego ustalenie w oparciu o inne kryteria.