TOMASZ PRZYBECKI
04-06-2010

Zagospodarowanie przestrzenne – odszkodowanie za plan miejscowy

Na zlecenie właścicielki nieruchomości położonej w Gminie Czerwonak kancelaria poprowadzi postępowanie przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania za spadek wartości nieruchomości wywołany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym część nieruchomości została przeznaczona pod drogę publiczną, co ewidentnie wpłynęło na wartość działki. Podstawę prawną żądań stanowi art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ciekawym zagadnieniem może okazać się termin przedawnienia dochodzonych roszczeń, który nie jest wprost uregulowany w ustawie.