TOMASZ PRZYBECKI
20-07-2020

Wykonanie umowy przedwstępnej – ugoda sądowa

Kancelaria doprowadziła do ugody w przedmiocie wykonania umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Sprawa miała skomplikowany charakter, ponieważ kupujący zawarł umowę przedwstępną z poprzedniczką prawną pozwanego. Sprzedająca zmarła jednak niedługo po zawarciu tej umowy.

Kancelaria przeprowadziła postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej oraz wniosła pozew przeciwko jej spadkobiercy o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w celu wykonania umowy przedwstępnej.

Pozwany jako spadkobierca właścicielki nieruchomości w wyniku przeprowadzonych rozmów ugodowych zawarł z powodem przyrzeczoną umowę sprzedaży tego mieszkania, a nadto strony uzgodniły rozliczenie kosztów procesu.