TOMASZ PRZYBECKI
26-05-2011

Wspólnoty mieszkaniowe – uchylenie uchwały w przedmiocie absolutorium

Dzisiaj zapadł korzystny wyrok Sądu Okręgowego uchylający uchwałę poznańskiej wspólnoty mieszkaniowej w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty.

Kancelaria reprezentuje jednego z właścicieli, który nie zgadza się polityką obecnego zarządu. Jednym z powodów uchylenia uchwały było

nieprzedstawienie przez zarząd pisemnego sprawozdania z działalności zarządu za rok poprzedzający udzielenie absolutorium.