TOMASZ PRZYBECKI
25-07-2011

Wspólnoty mieszkaniowe – pozew przeciwko wspólnocie pozbawionej zarządu

Kancelaria reprezentuje członka wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o uchylenie uchwał.

Przypadek jest o tyle ciekawy, że od jakiegoś czasu wspólnota nie ma skutecznie wybranego zarządu, a wszelkie późniejsze czynności były

podejmowane przez osoby, które w istocie nie są członkami zarządu. Taki stan rzeczy wymusza wiele ciekawych rozwiązań w sferze procesowej.