TOMASZ PRZYBECKI
28-04-2015

Własność intelektualna – ugoda w branży IT

Dzisiaj w kancelarii doszło do pomyślnego zakończenia negocjacji pomiędzy dwiema spółkami – dostawcą usług IT reprezentowanym przez mec. Przybeckiego oraz zamawiającą spółką.

Przedmiotem sporu były autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów programistycznych (kodów źródłowych), prawidłowość rozliczeń między stronami oraz jakość dzieła.

Strony w asyście prawników podpisały ugodę i uniknęły w ten sposób wieloletniego sporu sądowego.