TOMASZ PRZYBECKI
18-10-2011

Warunki zabudowy – skarga do WSA

Na zlecenie klientów – właścicieli nieruchomości w Krakowie przygotowana została skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję prezydenta miasta o warunkach zabudowy dla budowy parkingu podziemnego.

Większość zarzutów dotyczy kwestii związanych z prawem ochrony środowiska, jednak odrębnym zagadnieniem prawny jest czy decyzję o warunkach zabudowy może wydać organ gminy, która jest jednocześnie inwestorem (podmiotem

występującym o decyzję WZ). W ocenie prawników kancelarii doszło do niedopuszczalnej sytuacji, gdzie organ administracji orzeka we własnej sprawie. O słuszności zarzutów zadecyduje sąd.