TOMASZ PRZYBECKI
14-02-2017

Ustawa hazardowa – sprzeczność z prawem UE

Kancelaria sporządziła w imieniu przedsiębiorcy wniosek o umorzenie postępowania karnoskarbowego o czyn z art. 110a Kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 29 ustawy o grach hazardowych, tj. zakazu reklamy gier hazardowych.

Wniosek został oparty na jednej z najnowszych uchwał składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. U podstawy wniosku leży także analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE mająca na celu ustalenie, czy art. 29 ustawy o grach hazardowych stanowi przepis techniczny w

rozumieniu dyrektywy 98/34/WE (obecnie 2015/1535), który to nie został zgodnie z procedurą obowiązującą na podstawie ww. dyrektywy notyfikowany odpowiednim organom UE – co może skutkować jego bezskutecznością.