TOMASZ PRZYBECKI
08-06-2010

Transakcje gospodarcze – telefonia komórkowa

Od ponad tygodnia kancelaria obsługuje prawnie szereg skomplikowanych umów związanych z działalnością punktów sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

Skomplikowany charakter sprawy wynika ze zmian jakie dokonują się w ramach sieci sprzedaży. Rola kancelarii polega na opiniowaniu projektów,

udziale w negocjacjach i zapewnieniu takich rozwiązań, które zapewnia klientowi bezpieczeństwo transakcji.