TOMASZ PRZYBECKI
02-06-2012

Szkolenie dla inwestorów – wykład

Mecenas Tomasz Przybecki wygłosił wykład dla absolwentów Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości w Poznaniu.

Wykład dotyczył prawnych aspektów najmu lokali mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń ustawowych wynikających z ustawy z

dnia 21 czerwca 2011 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.