TOMASZ PRZYBECKI
07-09-2011

Subsydiarny akt oskarżenia – ratunek dla pokrzywdzonego

W ramach stałej obsługi przedsiębiorstwa kancelaria wniosła do sądu tzw. subsydiarny akt oskarżenia w sprawie karnej przeciwko byłemu pracownikowi w związku z domniemanym przywłaszczeniem mienia.

Wcześniej prokuratura dwukrotni umorzyła dochodzenie, nie znajdując podstaw do sformułowana i popierania przed sądem własnego aktu oskarżenia. W określonych sytuacjach pokrzywdzony (w tym wypadku spółka) może

za pomocą adwokata wnieść akt oskarżenia zamiast prokuratora. Często jest to jedyna szansa na skuteczne dochodzenie sprawiedliwości w sprawie karnej.