TOMASZ PRZYBECKI
05-04-2019

Strajk nauczycieli – doradztwo dla dyrektorów szkół

Kancelaria przygotowała opinie prawne w sprawie działań dyrektorów szkół podejmowanych w związku ze strajkiem nauczycieli.

Pojawiła się istotna kwestia, czy dyrektor może – za zgodą organu prowadzącego – zawiesić zajęcia na czas trwania strajku w związku z zagrożeniem zdrowia dzieci z uwagi na brak nauczycieli, którzy mogliby sprawować nad nimi opiekę. W ocenie kancelarii konieczne jest szerokie spojrzenie i wykładnia stosownych norm prawnych z uwzględnieniem całego kontekstu systemowego.

Podstawę prawną do zawieszenia zajęć stanowi § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Strajk, pociągający za sobą brak realnej możliwości roztoczenia opieki nad dziećmi, niewątpliwie jest bowiem zdarzeniem, które może zagrozić zdrowiu uczniów. Ewidentnie prawo oświatowe nie jest przystosowane do aktualnego rozwoju wydarzeń, a brak specjalnych narzędzi prawnych stawia dyrektorów placówek w bardzo trudnym położeniu.

Więcej szczegółów w artykule naszej prawniczki na łamach Rzeczpospolitej.