TOMASZ PRZYBECKI
17-04-2010

Sprzedaż udziałów – due diligence spółki

Klient kancelarii – szwedzka spółka akcyjna – zlecił obsługę prawną transakcji sprzedaży należących do niego udziałów w polskiej spółce z o.o. w branży recyclingu.

Przedmiotem zlecenia jest zabezpieczenie interesów zbywcy udziałów, aby z chwilą podpisania umowy i otrzymania zapłaty był on wolny od wszelkich roszczeń ze strony nabywców i ewentualnie osób trzecich. Analiza prawna

obejmuje również dotychczasowy sposób funkcjonowania spółki, prawidłowość podejmowanych uchwał oraz czynności związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz spółki.