TOMASZ PRZYBECKI
13-07-2011

Sprzedaż nieruchomości – zwrot nienależnego świadczenia

Korzystnym wyrokiem sądu rejonowego zakończyła się prowadzona przez kancelarię sprawa przeciwko sprzedawcy nieruchomości o zwrot części ceny otrzymanej od kupującego.

Podstawą zwrotu nienależnego świadczenia jest fakt, że część działek jeszcze przed zawarciem transakcji przeszła na własność gminy na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października

1998 roku. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a zatem sprzedający nie mógł nimi rozporządzać (nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet).