TOMASZ PRZYBECKI
17-08-2010

Sprzedaż nieruchomości w trakcie egzekucji komorniczej

Od kilku tygodni kancelaria na zlecenie właściciela nieruchomości będącej przedmiotem postępowania egzekucyjnego opracowuje koncepcję i prowadzi rozmowy co do sprzedaży nieruchomości. Specyfika egzekucji z nieruchomości znacznie utrudnia przygotowanie koncepcji, która byłaby zadowalająca dla obu stron zarówno w zakresie bezpieczeństwa oraz aspektów podatkowych.