TOMASZ PRZYBECKI
16-04-2010

Spółki kapitałowe – koncepcja działalności

Na zlecenie polskiego inwestora kancelaria opracowuje koncepcję prawną i podatkową jego uczestnictwa w dużym przedsięwzięciu w branży mięsnej.

Zadanie kancelarii polega na stworzeniu koncepcji uczestnictwa klienta w spółce z kontrahentami zagranicznymi, zabezpieczenia wnoszonego przez niego kapitału oraz umownego uregulowania relacji pomiędzy spółką produkcyjną i dystrybucyjną. Konieczna jest nie tylko analiza przepisów prawa spółek, ale również analiza

prawno-podatkowa. Efektem naszej pracy będzie stworzenie projektu umowy spółki, regulaminu działania organów spółki oraz szeregu umów związanych z wnoszonymi środkami pieniężnymi oraz współpracą spółki z podmiotami zewnętrznymi.