TOMASZ PRZYBECKI
15-04-2012

Specustawa drogowa – skarga kasacyjna

Już po raz drugi w te samej sprawie mec. Przybecki i przygotował i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sporne zagadnienie prawne dotyczy odjęcia własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(tzw. specustawa drogowa). Spór dotyczy zakresu wywłaszczenia czyli tego jaki fragment działki klienta był rzeczywiście niezbędny na cele inwestycji drogowej.