TOMASZ PRZYBECKI
23-03-2020

Specustawa COVID-19 a branża filmowa

W weekend pojawił się projekt noweli do tzw. specustawy COVID-19. Dotyczy on również branży filmowej. 

1. zmiana definicji filmu w ustawie o kinematografii – wyświetlenie w kinach nie jest już konieczne dla uznania danego dzieła za film w przypadku gdy z okoliczności niezawinionych nie został on wyświetlony w kinie, wyłącza to wątpliwości dotyczące rozliczenia dotychczas pozyskanych dotacji PISF (producenci mogą podjąć decyzję w trakcie epidemii o tzw. premierach pozakinowych);

2. kina nie osiągające przychodów są zwolnione z przedkładania tzw. raportów kinowych;

3. wydłużenie terminu składania wniosków o zachęty (12 miesięcy przed rozpoczęciem prac) oraz terminu na rozpoczęcie prac objętych wsparciem (12 miesięcy od dnia złożenia wniosku);

4. wydłużenie terminu na zawarcie umowy o zachęty (do 3 miesięcy);

5. zwolnienie z obowiązku przedstawienia umowy o świadczenia usług na rzecz produkcji indywidualnych, gdy wnioskodawca nie ma takiej możliwości Ustawa jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych.

Nie sposób ukryć wrażenia, że proponowane rozwiązania tylko symbolicznie wychodzą naprzeciw potrzebom branży, szczególnie w przypadku produkcji znajdujących się w zdjęciach.

Statystyki dot. przerwanych zdjęć można śledzić tutaj.