TOMASZ PRZYBECKI
30-04-2014

Służebność przesyłu – postanowienie sądu

Dzisiaj zapadło korzystne dla klienta postanowienie sądu oddalające wniosek operatora sieci o zasiedzenie służebności przesyłu dla magistrali wodociągowej.

Uprawomocnienie się tego orzeczenia pozwoli podjąć zawieszone postępowanie z wniosku klienta kancelarii o ustanowienie służebności przesyłu.

Gdyby sprawa o zasiedzenie służebności została przegrana, nie byłoby podstaw do żądania wynagrodzenia za służebność.