TOMASZ PRZYBECKI
01-08-2014

Samorządowe instytucje kultury – odwołanie Ewy Wójciak

Kancelaria wniosła pozew do sądu pracy w imieniu Ewy Wójciak – dyrektorki Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu odwołanej ze stanowiska przez Prezydenta Miasta Poznania.

W ocenie prawników kancelarii odwołanie dokonane zostało z naruszeniem prawa, co uzasadnia roszczenia klientki zgłoszone w pozwie. Rozstrzygnięcie sądu pozwoli na wyjaśnienie wielu spornych kwestii, w szczególności czy organizator samorządowej instytucji kultury poza kompetencjami wynikającymi z ustawy

o prowadzeniu działalności kulturalnej jest umocowany również do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. Skomplikowany charakter sprawy wynika z faktu, że mamy do czynienia z przenikaniem się instytucji prawa administracyjnego i prawa pracy.