TOMASZ PRZYBECKI
30-08-2018

Roczne sprawozdania finansowe spółek – utrudnienia dla cudzoziemców

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym spółek mogą być składane do sądu rejestrowego wyłącznie w formie elektronicznej roczne sprawozdania finansowe.

W celu złożenia sprawozdania, spółki mogą skorzystać z bezpłatnego zgłoszenia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, jednak wyłącznie w przypadku, gdy choć jeden członek zarządu wpisany w KRS posiada numer PESEL ujawniony w KRS. Oznacza to brak możliwości złożenia w ten sposób sprawozdania finansowego przez spółki, w których zarządach funkcje pełnią wyłącznie cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL. Tacy członkowie zarządów nie mogą też samodzielnie – ze względów technicznych, wynikających z funkcjonalności portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – złożyć odpłatnego

elektronicznego wniosku o ujawnienie sprawozdania finansowego spółki w , który stanowi drugi z dopuszczalnych sposobów złożenia sprawozdania finansowego. Proponowanym rozwiązaniem powyższego problemu jest złożenie odpłatnego wniosku KRS (formularz Z30) przez pełnomocnika. Kancelaria złożyła w imieniu kilku spółek, których członkowie zarządów są cudzoziemcami i nie posiadają numerów PESEL, elektroniczne wnioski dotyczące zgłoszenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS i oczekuje na rozstrzygnięcie wniosków przez sąd rejestrowy.