TOMASZ PRZYBECKI
12-11-2012

Reprywatyzacja – zwrot pałacu

Po wieloletnich staraniach sąd dokonał wpisu klientów kancelarii do księgi wieczystej założonej dla zespołu pałacowo-parkowego w województwie wielkopolskim. Orzeczenie to prawomocnie kończy starania spadkobierców byłych właścicieli o zwrot najważniejszej nieruchomości dóbr rodzinnych.