TOMASZ PRZYBECKI
14-10-2014

Reprywatyzacja – zwrot kolejnego pałacu

Po długotrwałym postępowaniu administracyjnym mec. Przybecki uzyskał decyzję potwierdzającą, że zespół parkowo-pałacowy położony w obecnych granicach Miasta Konin nie podpadał pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Orzeczenie po jego uprawomocnieniu otworzy drogę do uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko posiadaczom obiektu.