TOMASZ PRZYBECKI
10-12-2012

Reprywatyzacja – nowi klienci

Kancelaria nawiązała współpracę ze spadkobiercami dóbr ziemskich we wschodniej Wielkopolsce.

Przedmiotem umowy jest reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach o uzgodnienie treści

księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz w postępowaniach zwrotowych.