TOMASZ PRZYBECKI
03-12-2013

Reprywatyzacja – nowi klienci

Na zlecenie spadkobierców przedwojennych właścicieli ziemskich mec. Tomasz Przybecki rozpoczął działania mające na celu zwrot zespołów pałacowo-parkowych w małopolskiem, a w części uzyskanie odszkodowań za nieruchomości, które nie mogą już być zwrócone w naturze ze względu na zapadłe decyzje komunalizacyjne. Trwa gromadzenie dokumentów oraz badanie archiwów.