TOMASZ PRZYBECKI
06-04-2011

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – spółka z o.o.

Kancelaria analizuje zasadność wniesienia apelacji w sprawie o ustalenie nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w której spółka z o.o. zabezpieczyła w ten sposób dług osoby fizycznej z tytułu pożyczki.

Sąd I instancji uznał, że spółka przewłaszczyła nieruchomość bez wymaganej przez KSH uchwały zgromadzenia wspólników. Tymczasem zarząd spółki legitymował się stosowną uchwałą.

Spór dotyczy interpretacji jej zapisów oraz tego, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie w ogólne jest „zbyciem nieruchomości”, o którym mowa w art. 228 pkt. 4 KSH.