TOMASZ PRZYBECKI
SARA TIL DĄBROWSKA
22-03-2024

Przełomowy wyrok w sprawie przeciwko ZUS

W tym tygodniu zapadł przełomowy wyrok w prowadzonej przez Kancelarię sprawie przeciwko ZUS. 

Przedmiotem postępowania było ustalenie objęcia ubezpieczeniem społecznym pracownika będącego członkiem zarządu i wspólnikiem spółki jednoosobowej. W tej sprawie szczególnie bulwersuje, że ZUS przez kilkanaście lat uznawał łączenie tytułów ubezpieczenia i pobierał składki, aby następnie odmówić wypłaty emerytury.

Tymczasem obywatel, który sumiennie realizuje obowiązki publicznoprawne zgodnie ze wskazaniami organów, ma prawo oczekiwać świadczenia zgodnie z ustalonymi tytułami ubezpieczenia. Sąd rozpoznający sprawę podzielił argumentację naszego zespołu i orzekł na korzyść Klienta. Gratulacje Sara Til Dąbrowska.