TOMASZ PRZYBECKI
10-03-2015

Przekształcenie użytkowania wieczystego – wyrok TK zamyka drogę przedsiębiorcom

Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamknął drogę przedsiębiorcom do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, przywracając wąski katalog podmiotów uprawnionych do przekształcenia według stanu sprzed 9 października 2011 roku, czyli sprzed ustawy nowelizującej ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Niewątpliwie orzeczenie to poprawi sytuację finansową gmin i Skarbu Państwa, jednak nie sposób przemilczeć trudnej sytuacji przedsiębiorców, którzy nadal zmuszeni będą do ponoszenia rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, nierzadko w horrendalnej i nieadekwatnej wysokości, przy mocna ograniczonych perspektywach na ich obniżenie.

Komentowane orzeczenie Trybunału wpływa bezpośrednio na sytuację wielu klientów kancelarii. Po publikacji pisemnego uzasadnienia wyroku będzie możliwe określenie rozmiaru strat po stronie klientów oraz wdrożenie środków zaradczych.