TOMASZ PRZYBECKI
22-06-2021

Przekształcenia spółek – wzmożony ruch przed Nowym Ładem?

W maju rząd zapowiedział tzw. „Nowy Ład”, będący pakietem zmian prawnych w zakresie m.in. polityki fiskalnej państwa.

Wśród licznych zapowiedzianych zmian, znalazła się zapowiedź dotycząca podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co istotne, wysokość składki ma być uzależniona od dochodu płatnika, a kwota ta nie będzie mogła być odliczana od podatku (jak ma to miejsce dotychczas), ani też powiązana z planowaną podwyżką tzw. „kwoty wolnej od podatku”.

Wskazane powyżej zmiany najmocniej uderzą w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz zapewne wspólników spółek osobowych.

Zabezpieczeniem, przed koniecznością zapłaty wysokiej składki zdrowotnej, jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, członek zarządu spółki kapitałowej nie jest obowiązany do uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy także zwrócić uwagę, że spółka kapitałowa znacząco ułatwia sukcesję biznesową dla członków rodziny przedsiębiorcy lub ewentualną sprzedaż przedsiębiorstwa (udziałów lub akcji).

Kancelaria, w ramach oferowanej obsługi prawnej zajmuje się przeprowadzeniem procesu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, świadczy bieżące doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia optymalnej struktury korporacyjnej i stosunków prawnych w spółce kapitałowej. Dbając jednocześnie o kompleksowość świadczonych usług Kancelaria współpracuje z biegłym rewidentem oraz doradcami podatkowymi.