TOMASZ PRZYBECKI
08-11-2010

Projekty budowlane – prawa autorskie

Kancelaria reprezentuje specjalistyczną firmę projektową w sporze z inwestorami, którzy posługują się projektami, do których nie przeniesiono praw autorskich.

Skomplikowane relacje pomiędzy inwestorami, inwestorami zastępczymi i podwykonawcami doprowadziły do przekazania projektów bez przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów.

W razie niepowodzenia negocjacji sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.