TOMASZ PRZYBECKI
02-12-2010

Prawo spółek – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę komandytową

Gdy działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osiąga znaczne rozmiary, konieczna jest minimalizacja ryzyka i wypracowanie prawnej formuły, w której działalność może być bezpiecznie kontynuowana.

Ze względu na korzyści podatkowe (brak podwójnego opodatkowania) coraz więcej klientów decyduje się na założenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie takie oferuje bezpieczeństwo dla osobistego majątku przedsiębiorcy i jednocześnie korzystne warunki opodatkowania w zakresie podatku dochodowego.

Na zlecenie dużej firmy handlowej kancelaria prowadzi proces przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę komandytową.  Konieczne jest opracowanie koncepcji, przygotowanie umowy sp. z o.o. i spółki komandytowej, opracowanie zasad wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki komandytowej. Rozważenia wymagają również aspekty dotyczące przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.