TOMASZ PRZYBECKI
12-04-2010

Prawo spółdzielcze – ostateczne rozliczenie kosztów budowy

Dzisiaj odbędzie się pierwsza rozprawa z powództwa członka jednej z poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o zapłatę określonej kwoty z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy.

Pozwana spółdzielnia w 2005 roku poinformowała naszego klienta o dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i przysługującej mu nadpłacie. Mimo wielokrotnych monitów klient nie otrzymał należnej mu kwoty. Spółdzielnia w 2006 roku uznała, że wcześniejsze rozliczenie było nieprawidłowe i odmówiła zapłaty, powołując się na wadę złożonego przez siebie oświadczenia woli. Spółdzielnia próbuje wykazać w procesie, że dokonała ostatecznego rozliczenia pod wpływem błędu, albowiem rzeczywiste koszty budowy były dużo wyższe niż wynikało to z pierwotnego rozliczenia.

W ocenie kancelarii takie stanowisko spółdzielni nie znajduje podstaw prawnych i nie może jej skutecznie zwolnić z obowiązku zapłaty, co wynika z aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykładni przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

UPDATE: Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą na warunkach korzystnych dla klientki.