TOMASZ PRZYBECKI
04-04-2011

Prawo spadkowe – zmniejszenie zapisu

Kancelaria reprezentuje spadkobiercę testamentowego w sporze z inną osobą uprawnioną do zapisu.

Przedmiotem zapisu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które odziedziczył klient. Zapisobiorca domaga się przeniesienia własności mieszkania powołując się na zapis dokonany przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 998 KC zapis taki winien zostać umniejszony o wartość zachowku należnego spadkobiercy.

Wątpliwości budzi m. in. czy w takiej sytuacji zapis powinien zostać umniejszony tylko do udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

czy też powinien być wykonany w całości, ale za spłatą pieniężną ze strony zapisobiorcy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego przychyla się raczej do drugiej koncepcji, a zatem w procesie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli klient będzie dochodził zasądzenia na jego rzecz spłaty połowy wartości zapisu.