TOMASZ PRZYBECKI
06-12-2011

Prawo spadkowe – skarga kasacyjna

Na zlecenie klientki kancelaria przygotowała skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie się od skutków przyjęcia spadku wprost wskutek upływu 6 miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Klientka próbowała uchylić się przed sądem od przyjęcia spadku, powołując się na błąd w postaci braku świadomości istnienia długów spadkowych i błędu co do prawa (error iuris). Sąd obu instancji nie podzieliły stanowiska klientki, w związku z czym jedyną szansą pozostaje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

[update] Sąd Najwyższy podzielił zarzuty kancelarii i uchylił zaskarżone orzeczenie sądu okręgowego, co w dalszej konsekwencji umożliwiło klientkom uchylenie się od skutków przyjęcia spadku wprost.