TOMASZ PRZYBECKI
14-12-2010

Prawo podatkowe – odpowiedzialność biura rachunkowego

Kancelaria podjęła się reprezentacji renomowanego biura podatkowego w sporze z klientem, który dochodzi odszkodowania za rzekomy błąd w rozliczaniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Skomplikowana materia prawnopodatkowa wymaga dokładnej analizy przepisów oraz interpretacji zapisów umownych regulujących obieg dokumentów i przepływ informacji pomiędzy biurem rachunkowym i obsługiwaną spółką.