TOMASZ PRZYBECKI
01-10-2010

Prawo internetu – regulamin portalu społecznościowego

Kancelaria przygotowuje regulamin nowopowstającego portalu społecznościowego.

Przygotowanie takiego dokumentu wymaga pogłębionej analizy regulacji prawnych m. in. z zakresu prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa konsumenckiego oraz wielu innych przepisów.

Dobrze opracowany regulamin to taki, który jest w stanie przewidzieć większość konfliktowych sytuacji, jakie mogą powstać w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony praw administratora serwisu.