TOMASZ PRZYBECKI
12-05-2011

Prawo autorskie w Internecie

Kancelaria reprezentuje spółkę z branży hostingowej w sporze z amerykańską spółką – właścicielem praw autorskich do specjalistycznego oprogramowania.

Spór ogniskuje się wokół problemu przekroczenia zakresu licencji oraz sposobu kalkulacji

odszkodowania na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.