JOANNA SULIGA-DUNST
04-12-2023

Pozew o zwrot pałacu

Kancelaria złożyła pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Kancelaria, występując w imieniu spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości, w czerwcu tego roku uzyskała decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdzającą, że nieruchomość należąca przed II Wojną Światową do rodziny klientów nie podpadała pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej i tym samym nie mogła zostać znacjonalizowana przez Skarb Państwa. Decyzja ta przesądza, że rodzina klientów nigdy nie została skutecznie pozbawiona prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa, a działania Skarbu Państwa w postaci przejęcia nieruchomości były bezprawne.

W związku z tym, że Skarb Państwa w 2003 r. darował część nieruchomości innemu podmiotowi z sektora publicznego, Kancelaria w imieniu spadkobierców złożyła w grudniu 2023 r. pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wniosła o wykreślenie obdarowanego podmiotu oraz wpisanie na jego miejsce spadkobierców dawnych właścicieli jako obecnych właścicieli nieruchomości. Pozew ten umożliwi zatem ujawnienie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości w prowadzonej dla niej księdze wieczystej, a nadto umożliwi klientom odzyskanie nieruchomości w naturze, po prawie 80 latach od jej zawłaszczenia przez Skarb Państwa.

Sprawę prowadzi zespół: adw. Joanna Suliga-Dunst i adw. Tomasz Przybecki.