TOMASZ PRZYBECKI
12-09-2012

Postępowanie karno skarbowe – odpowiedzialność zarządu spółki za nierozliczanie PIT 4

Mec. Tomasz Przybecki występuje jako obrońca członka zarządu spółki w postępowaniu karnym skarbowym w związku z nieterminowym odprowadzaniem przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Przepis art. 77 Kodeksu karnego skarbowego jest bardzo niebezpiecznym uregulowaniem dla osób zajmujących się w przedsiębiorstwie odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Nawet niewielkie opóźnienie może powodować odpowiedzialność karną zarządu, praktycznie bez analizowania powodów opóźnienia i sytuacji ekonomicznej spółki. Kancelaria obserwuje istotny przyrost liczby tego typu postępowań.