TOMASZ PRZYBECKI
05-10-2011

Podział majątku małżeńskiego – zapłata za korzystanie z nieruchomości ponad udział

Kancelaria wniosła apelację od wyroku sądu rejonowego w sprawie o podział majątku małżeńskiego.

Istotnym zagadnieniem prawnym jest czy małżonek korzystający ze wspólnej nieruchomości z wyłączeniem drugiego małżonka zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy ponad przysługujący mu udział 1/2.

Szczególnie ważne jest współwłaściciel winien wcześniej domagać się wydania mu nieruchomości

do współkorzystania oraz czy samo wniesienie sprawy o podział majątku winno być traktowane jako brak zgody na korzystanie z całej nieruchomości przez drugiego współwłaściciela.