TOMASZ PRZYBECKI
06-07-2015

Paliwa – koncesja dla dużego przewoźnika

Kancelaria uzyskała dla klienta koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zamyka etap inwestycji polegającej m. in. na budowie bezobsługowej stacji paliw dla dużego przewoźnika. Uzyskanie koncesji w bardzo sformalizowanej procedurze otwiera dla klienta

nowe możliwości, nie tylko jeśli chodzi o optymalizację kosztów dla własnej floty w ramach grupy kapitałowej, ale również osiąganie dodatkowego przychodu ze sprzedaży zewnętrznej.