TOMASZ PRZYBECKI
22-06-2012

Opłaty notarialne – pobranie opłaty za wpis do księgi wieczystej

Kancelaria reprezentowała jednego z poznańskich notariuszy pozwanego o zwrot opłaty notarialnej pobranej za złożenie wniosku o wpis prawa własności do księgi wieczystej przy okazji sporządzenia aktu notarialnego.

Pobieranie takich opłat jest powszechną praktyką, dlatego uwzględnienie takiego powództwa przez sąd otwierałoby drogę do masowych roszczeń ze strony klientów kancelarii notarialnej. Sąd I instancji w dzisiejszym wyroku podzielił stanowisko kancelarii i oddalił powództwo, argumentując, że tego typu opłaty są uzasadnione

i znajdują oparcie w przepisach ustawy Prawo o notariacie. Sąd II instancji oddalił apelację powoda, w międzyczasie Sąd Najwyższy w dniu 8 marca 2013 roku podjął uchwałę w sprawie III CZP 5/13 potwierdzającego zasadność stanowiska pozwanej.