TOMASZ PRZYBECKI
05-03-2010

Odwołanie do Urzędu Celnego w Braunschweig (Niemcy) – masowe kary dla polskich przewoźników

Na zlecenie firmy transportowej kancelaria wniosła do niemieckiego Urzędu Celnego w Braunschweig (Hauptzollamt) odwołanie od decyzji wymierzającej podatek nałożony na podstawie art. 15 Abs. 2 niemieckiej ustawy o podatku energetycznym (Energiesteuergesetz).

Opłaty nakładane są na polskich przewoźników, ponieważ według stanowiska niemieckich urzędów celnych wwożą oni na niemiecki obszar podatkowy paliwo poza głównym zbiornikiem paliwa i wykorzystują je na cele gospodarcze w Niemczech. Kontrowersje budzi definicja „głównego zbiornika paliwa”, którym według rozporządzenia wykonawczego (EneregieStV) jest wyłącznie zbiornik zamontowany fabrycznie przez producenta pojazdu. Tymczasem wielu transporterów instaluje w swojej flocie całkowicie legalne i atestowane zbiorniki o większej pojemności, które jednak nie są akceptowane w trakcie niemieckiej kontroli podatkowej.

W ocenie kancelarii taka praktyka niemieckich urzędów celnych jest niesłuszna i sprzeczna z prawem unijnym, gwarantującym swobodę świadczenia usług z jednego państwa członkowskiego do innego. Ponadto wadliwa jest sama praktyka nakładania decyzji podatkowych, ponieważ nie uwzględnia ona specyfiki działania firm transportowych, które to samo paliwo wykorzystują nie tylko na terenie Niemiec, ale na terenie wszystkich krajów tranzytowych.