TOMASZ PRZYBECKI
02-09-2015

Odszkodowanie za plan miejscowy – nowa sprawa

Kancelaria zawarła umowę z nowymi klientami na poprowadzenie sprawy przeciwko dużej gminie miejskiej o zapłatę odszkodowania o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Szkoda polega na uniemożliwieniu właścicielowi korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób wskutek wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

We współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi ustalana jest wysokość odszkodowania. Następnie przygotowany zostanie pozew.