TOMASZ PRZYBECKI
25-03-2010

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – kolejna sprawa

Sąd przyjął do rozpoznania pozew przeciwko Miastu Poznań – Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

W aktualnym stanie prawnym właściciele kamienic, którzy uzyskali prawomocne wyroki eksmisyjne przeciwko niepłacącym lokatorom nie mogą przeprowadzić eksmisji do czasu, gdy Miasto Poznań nie dostarczy dla lokatorów lokali socjalnych. W praktyce czas oczekiwania na taki lokal może wynieść nawet kilka lat. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego i innych ustaw gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na rzecz właściciela, który nie może rozporządzać swoim mieszkaniem do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego dla eksmitowanych lokatorów. Tym razem klient kancelarii domaga się rekordowego odszkodowania w wysokości ok. 3.000 zł za każdy miesiąc opóźnienia po stronie Miasta Poznań.

Sprawa może okazać się ciekawa ze względu na fakt, że Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 kwietnia

2010 roku rozpozna pytanie prawne odnośnie zgodności z konstytucją art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Podstawą pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu była wątpliwość czy zgodne z Konstytucją jest przerzucenie na gminy całości obowiązków związanych z dostarczeniem lokali socjalnych bez zapewnienia stosownych środków budżetowych. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego będzie miała duże znaczenie dla rzeszy właścicieli nieruchomości w Polsce. Informacja prasowa TK.

[UPDATE] Po przeprowadzeniu rozprawy Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niezgodności z Konstytucją (wyrok TK), co pozwala właścicielom nieruchomości w dalszym ciągu dochodzić swoich praw w sądzie.