JOANNA SULIGA-DUNST
20-12-2023

Odszkodowanie za nacjonalizację

Złożyliśmy pozew przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę 2,3 mln zł odszkodowania za bezprawną nacjonalizację.

W zeszłym roku Kancelaria pozyskała dla klientów korzystną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o niepodpadaniu pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej zespołu pałacowo-parkowego w woj. kujawsko-pomorskim. Niestety, przed uzyskaniem tej decyzji, Skarb Państwa przekazał nieruchomość w zarząd jednostce samorządu terytorialnego, a następnie wydano decyzję komunalizacyjną nieruchomość. Decyzją tą stwierdzono przejście nieruchomości na własność powiatu. Podstawą wydania decyzji był fakt, że Skarb Państwa w dacie orzeczenia komunalizacyjnego był ujawniony jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej, a klientom ostatecznie odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji komunalizującej nieruchomość.

 

Kancelaria wystąpiła zatem w imieniu spadkobierców przedwojennej właścicielki nieruchomości z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za utratę prawa własności nieruchomości na kwotę ok. 2,3 mln zł. Gdyby bowiem Skarb Państwa nie dokonał bezprawnego przejęcia nieruchomości w 1944 roku i nie wpisał się wadliwie jako właściciel do księgi wieczystej nieruchomości, nie zostałaby ona następnie skomunalizowana i klienci mieliby możliwość odzyskania jej w naturze na podstawie decyzji o niepodpadaniu pod działanie dekretu o przeprowadzenie reformy rolnej. Ponadto, decyzja o niepodpadaniu pod działanie tego dekretu wprost potwierdza bezprawność działań Skarbu Państwa i jest prejudykatem w sprawie odszkodowawczej, co w naszej ocenie ma prejudycjalny charakter dla postępowania odszkodowawczego. Sprawę prowadzi zespół: adw. Joanna Suliga-Dunst i adw. Tomasz Przybecki.