Tomasz Przybecki
18-04-2022

Odszkodowania za drogi – kolejna decyzja dla klienta

W ostatnim czasie Kancelaria po raz kolejny reprezentowała właściciela działek gruntu, które zostały przejęte przez Skarb Państwa pod drogi publiczne, w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek naszego klienta.

 

Tym razem sprawa dotyczyła przejęcia działek gruntu przez gminę Rokietnica. Wywłaszczenie gruntu pod drogę publiczną następuje za zapłatą odszkodowania. Celem ustalenia wysokości odszkodowania, odbyły się negocjacje między dotychczasowym właścicielem działek a gminą, które jednak nie pozwoliły na uzyskanie satysfakcjonującej kwoty.

W ocenie Kancelarii oraz naszego klienta zaproponowana kwota była rażąco niska. Kancelaria wszczęła postępowanie przed Starostą Poznańskim, które miało określić wysokość odszkodowania. Finalnie, w wyniku podjętych przez zespół Kancelarii działań, nasz klient uzyskał prawie trzykrotnie wyższe odszkodowanie.