TOMASZ PRZYBECKI
23-10-2013

Odpady – analiza prawna

Kancelaria przygotowała analizę prawną odnośnie stworzenia izby gospodarczej wykonującej niektóre uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zakładania izby oraz jej rejestracji. Dynamicznie zmieniające się przepisy z zakresu gospodarowania odpadami stwarzają pole dla wielu kreatywnych rozwiązań wymagających wsparcia prawnego.