TOMASZ PRZYBECKI
22-02-2021

Obsługa transakcji zakupu nieruchomości

Kancelaria przygotowała złożoną transakcję gospodarczą na rynku nieruchomości, reprezentując podmiot zapewniający finansowanie dłużne projektu.

W związku z niekorzystną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i opodatkowaniem CIT-em spółek komandytowych, prawnicy Kancelarii przygotowali transakcję w oparciu o konstrukcję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzono liczne mechanizmy zabezpieczenia roszczeń inwestora, np.: przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów kontrahenta w spółce z o.o., pełnomocnictwo do ustanowienia i wpisu hipoteki, przystąpienie do długu podmiotów powiązanych kapitałowo z kontrahentem, weksel in blanco.

Ponadto Kancelaria przeprowadziła analizę stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji wraz z kwerendą w archiwach wieczystoksięgowych i organów nadzoru budowlanego.